Vandaag open van 10:00 tot 17:00
  • voliere1
  • oehoe2
  • damhert1
  • parkiet2
  • keizerganzen

HET PARK

ANBI

Kasteelpark Born is een ANBI.
(een algemeen nut beogende instelling)

De officiële naam van het park is :
- Stichting Kasteelpark Born -

Bezoekadres:
Kasteelpark 38
6121 XK Born
Tel. 046-485 1950

Vestigingsadres volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:

Secretariaat Stichting Kasteelpark Born
Kasteelpark 38
6121 XK Born

Fiscaal nummer Belastingdienst: 0067.48.570
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41071971

Bankrekeningnummer IBAN: NL 35 RABO 0108 38 6643
BIC RABONL 2U
Op onderliggende pagina's vindt u gegevens over:

BELEIDSPLAN

BESTUUR

De financiële verantwoording.

Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020

Activiteiten

De activiteiten die ieder jaar worden ontplooid en waarvan in woord en beeld verslag wordt gedaan, zijn te vinden op de activiteitenpagina en de fotopagina's.

Beloningsbeleid
Er vinden voor de bestuurders en vrijwilligers geen beloningen plaats met uitzondering van een kerstpakket. 

ANBI