Vandaag gesloten
 • gans1
 • witoorpenseel1
 • kever1
 • schildpad1
 • kippekes1

50 JAAR!

Reglement Fotowedstrijd Kasteelpark Born 2019 - 2021

 1. Door deelname verklaart men zich akkoord met de regels en is verantwoordelijk voor de eigen inbreng.
 2. Iedereen mag foto’s inzenden met uitzondering van vakfotografen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  - de foto's passen binnen het thema: De 4 jaargetijden in Kasteelpark Born
  - de foto's voldoen aan de fatsoensnormen.
  - maximaal 5 foto’s mogen worden ingeleverd.
  - de ingeleverde foto's mogen tot bepaalde hoogte digitaal gecorrigeerd zijn, maar Kasteelpark Born mag de originelen opvragen ter verificatie. Interpolatie, klonen en aanverwante bewerkingen zijn niet toegestaan.
  - ingeleverde foto’s mogen geen kader, signatuur, watermerk, logo of andere toevoegingen vertonen.
  - de digitale foto mag in een gangbaar bestandsformaat zijn. De afmeting van de foto ligt aan de korte kant bij minimaal 1024 pixels.
  - de foto mag afgedrukt worden ingeleverd op minimaal 20x25cm formaat.
  - indien de foto(‘s) herkenbare personen vertoont heeft u te zorgen voor verschoning van portretrecht en schriftelijke toestemming in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 3. Door inzending geeft de deelnemer toestemming aan Kasteelpark Born om de foto op de website en andere Kasteelpark Born-publicaties te plaatsen. Kasteelpark Born zal deze foto's niet aan derden overdragen. (note 1)
 4. De jury van de fotowedstrijd bestaat bij de tussenrondes uit een 3 tal gespecialiseerde vakdocenten beeldende vakken. De eindronde wordt gejureerd door een vooraanstaand vakfotograaf.
 5. De bezoekers van de website en bezoekers van het Kasteelpark vormen de publieksjury en bepalen de publiekswinnaar door op één van de genomineerde (set) foto’s te stemmen. Er kan eenmalig één stem worden uitgebracht. De foto met de meeste stemmen wordt de winnaar. Over de uitslag wordt niet gediscussieerd of gecorrespondeerd.
 6. De winnende foto krijgt een ereplaats op onze website.
 7. Derden hebben niet het recht om foto's van de website van Kasteelpark Born te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.
 8. De fotowedstrijd is niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische- en/of belangengroepen.
 9. Deelnemers worden per email geïnformeerd over de uitslag.
 10. De indeling van termijnen van inlevering en het te winnen prijzenpakket worden gepubliceerd op onze website en via de nieuwsbrief.

  Note 1: Het auteursrecht beschermt u als maker van een foto tegen misbruik door anderen. Het recht ontstaat vanzelf, u hoeft uw auteursrecht dus nergens aan te vragen of te registreren. Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Bij het meedoen aan de fotowedstrijd geeft de auteur de organisatie toestemming om de foto’s te publiceren, maar blijft zelf de intellectuele eigenaar van de foto. Voorwaarde hiervoor is wel dat de metadata bij digitaal materiaal onveranderd aanwezig is.

  Over alle zaken, waar dit reglement niet in voorziet, wordt door het dagelijks bestuur van de Stichting Kasteelpark Born beslist.